25.4.2017 Workshop: Přidaná hodnota a její prezentace